ZESPÓŁ

Paweł Wieliczko

Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – magister Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Doświadczenie Zawodowe:

Związany z rynkiem kapitałowym od 20 lat:

w latach 1998 – 2007 Starszy Specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku (wydział obowiązków informacyjnych) i Departamencie Emitentów  Komisji Nadzoru Finansowego,

– od 2007 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – podmiotu zajmującego się wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i pozyskaniu kapitału dla spółek publicznych.

Doradzał i współpracował przy ok. 100 emisjach akcji i obligacji.

Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect.

W ostatnich latach zajmował się czynnie wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i szkoleniami z tego zakresu wobec  spółek z rynku głównego i NewConnect.

Związany z rynkiem kapitałowym od 21 lat:

W EMCG od 2007 r. Długoletni pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zajmujący się wieloma aspektami prawnymi związanymi z rynkiem kapitałowym.  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie gospodarczym oraz doradztwie dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jest jednym z niewielu w kraju najwyższej klasy ekspertem w zakresie obowiązków informacyjnych podmiotów działających na rynku publicznym, który współtworzył i konsultował wiele aktów prawnych z tej dziedziny.

Doradzał w zakresie obowiązków informacyjnych między innymi takim spółkom jak Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., BIOTON S.A. i PKO Bank Polski S.A.

Prowadził w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie wykłady z zakresu Prawa Rynków Kapitałowych.

Maciej Kafliński

Radca prawny

Radca Prawny. Wpisany na listę Radców Prawnych pod nr WA 5693. Absolwent filozofii i prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Tomasz Kubik

Dyrektor ds. relacji inwestorskich

Wykształcenie – absolwent prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Doświadczenie zawodowe:

Posiada 10 letni staż na rynku kapitałowym:

od 2008 do 2011 r. – Kubik Corporate Consultants – specjalista ds. tłumaczenia na język angielski dokumentów korporacyjnych:

Raportów bieżących i okresowych oraz prospektów emisyjnych, a także prezentacji inwestorskich dla spółek z rynku głównego,

od 2011 r. do chwili obecnej Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – Zastępca dyrektora ds. relacji inwestorskich  w spółce Equity Market Consulting Group sp. z o.o. – podmiotu zajmującego się wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i pozyskaniu kapitału dla spółek publicznych.

Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect.

W ostatnich latach zajmował się czynnym wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych również w języku angielskim dla kilkunastu spółek różnych branż.

Adres

Equity Market Consulting Group sp. z o.o.

ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa

 

Dane

REGON: 140916696
NIP: 113-26-69-114
KRS 0000283403

Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt