KONTAKT

Adres

Equity Market Consulting Group sp. z o.o.

ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa

 

Dane

REGON: 140916696
NIP: 113-26-69-114
KRS 0000283403

Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt